RESUME

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tonguç Sülün

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuş, aynı yıl fakültenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Total Parsiyel Protezler Bilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır.
1999 yılında Doktor, 2007 yılında Doçent ünvanını almıştır. 1997-98 yılları arasında Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi Protez Kliniğinde misafir araştırma görevlisi ve diş hekimi olarak görev yapmıştır. 25’i yurtdışı hakemli dergilerde olmak üzere toplam 55 bilimsel yayını ve 60 konferansı mevcuttur.
Bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve konferanslarını verdiği konular; çene eklemi hastalıklarının (temporomandibular rahatsızlıklar) tanı ve tedavisi, çiğneme sistemi ve diş temaslarındaki bozukluklar (okluzyon), diş sıkma ve gıcırdatma (bruksizm) ve bunların konservatif tedavileridir.