RESUME

2018 - 2020 Dönemi Başkanı

Dr. Haşmet Gökdeniz

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji AnabilimDalı Doktora(1998) eğitimini tamamlamıştır.
EDAD İmplantoloji Çalışma Grubu kurucu üyesi, geçmiş dönem başkanı ve yönetim kurulu üyesidir.
Türk Oral İmplantoloji Derneğinde üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
International Congress Of Oral Implantologists Diplomate üyesi, European Association For Osseointegration üyesidir. Azerbaycan İmplantoloji Derneği’nin onur üyesidir.
Yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok bilimsel yayını vardır.
2002 yılından itibaren mezuniyet sonrası Temel Oral İmplantoloji ve İleri Cerrah teknikler konusunda düzenlenen kurslarda binden fazla meslektaşına eğitim vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışında ulusal-uluslararası kongrelerde konferanslar ve kurslar vermiştir. Alman İmplantoloji Derneği (DGI) ve EDAD-İÇG’nin ortaklaşa düzenlediği İMEP-İmplantoloji Eğitim Programının (Curriculum Implantologie) Yönetici ve Eğitmenliğini yapmıştır.
Quintessence yayıncılık tarafından basılan "Uygulamalı İmplant Dişhekimliği" kitabının çeviri editörüdür. "Dişhekimliğinde Başarının Sırları" kitabının katılımcı yazarıdır.
Quintessence yayıncılık tarafından basılan "İmplantolojide Estetik Yumuşak ve sert Dokuların Tedavisi için Stratejiler" kitabının çeviri editörüdür. Halen kendi özel muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmektedir.